Distress

Video - fargelegging av kinn

Video - fargelegging av hår

Video - fargelegging av hud 1
             fargelegging av hud 2
             fargelegging av hud 3

             fargelegging av klær

Ingen kommentarer: