Awarder

Fra Mettepip, Gry-Beate, Madeleine og Anette:

Fra Mettepip, Gry-Beate, Madeleine og Anette:

Fra Gry-Heidi:

Fra Gro:

Fra Gry-Heidi:

Fra Gro:

Fra Gry-Heidi og Marie:

Fra Gro, May-Bente og Gry-Heidi:

Fra Gry-Heidi, Gro og May-Bente:

Fra Anette, Gro og May-Bente:

Fra Gry-Heidi, Lise og Marianne:

Fra May-Bente, Gry-Heidi, Gro, Ditte og Benedicte:

 Fra Angella og Gro:

Fra Gry-Heidi:

Fra Gry-Heidi: